به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، مجمع انتخاباتی هیئت ورزشهای روستایی و بازیهای بومی محلی استان البرز صبح امروز چهارشنبه باحضور سرپرست فدراسیون ورزش های روستایی وبازی های بومی محلی، مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز و اعضای مجمع هیئت در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان البرز برگزار شد.

مجید رجائی، حمیدرضا رضایی، مجید رضاخانی، نادر سلیمانی و حمزه کشاورزی 5 کاندیدای احراز پست ریاست هیئت بودند که پیش از برگزاری انتخابات، رجائی و رضایی کتبا از حضور در ادامه مجمع انصراف دادند.

در ادامه مابقی کاندیداها به معرفی و ارائه برنامه های خود پرداختند و پس از برگزاری فرایند انتخابات، رضاخانی صاحب 9 رأی، سلیمانی 6 رأی و کشاورزی 2 رأی شدند.

به این ترتیب، مجید رضاخانی با کسب اکثریت آرا برای مدت 4 سال به عنوان رئیس هیئت ورزشهای روستایی و بازیهای بومی محلی استان البرز انتخاب و معرفی شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: