به گزارش خبرگزاری برنا؛ مهمترین درگذشتگان آبان ماه به ترتیب روز عبارتند از :

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: