به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، علیرضامناسکی اظهار کرد: به دنبال مبادله تفاهم نامه بین هر دو شرکت،مبلغ ۵۱ میلیارد تومان از محل واگذاری فروش زمین دراین شهر دربخش های تامین وتوزیع آب شرب وتوسعه تصفیه خانه فاضلاب هزینه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این تفاهم نامه براساس بند ب تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۹ تنظیم شده است افزود: ۲۰ درصد این مبلغ بصورت نقد و۸۰ درصد درقالب واگذاری زمین هایی با کاربری تجاری- مسکونی به شرکت آبفا پرداخت می شود.

این مسئول تصریح کرد : با اختصاص این مبلغ، شرکت آبفا باقیمانده طرح تصفیه خانه فاضلاب شهرجدید هشتگرد وهمچنین اجرای ۱۲ کیلومتر خطوط اصلی آب وفاضلاب واحداث یک مخزن ۵ هزار مترمکعبی این شهر را اجرا خواهد کرد.

این مسئول اضافه کرد: با احداث این زیرساختها، ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب این شهر از ۵۰ هزار نفر به ۱۰۰ هزار نفر افزایش می یابد وظرفیت ذخیره وتوزیع آب شرب برای عبور از تنش آبی درفصل گرما ارتقاء خواهد یافت.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: