به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛سرهنگ "احمدرضا احمدیان" در این خصوص،گفت: طی 2 روز گذشته در بازدیدهای سلامت محور و تعطیلی واحدهای صنفی پرخطر و بر اساس مصوبات شورای تامین استان و تدابیر سلسله مراتب مبنی بر همراهی و همکاری با سازمان های متولی اکیپ  نظارتی اداره نظارت بر اماکن عمومی استان ورده های تابعه اقدام به نظارت و کنترل بر بازار و تعطیلی واحد های غیر ضرور و استمرار اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی کرده و نتیجه اقدامات آن به شرح زیر می باشد.

 1- بازدید های کنترلی و نظارتی:215 مورد

 2- تذکرات لسانی به واحد های غیر ضرور جهت تعطیلی :144مورد

 3- اخطار پلمپ به علت عدم رعایت تصمیمات مسئولان :39مورد

 4-پلمپ واحد های صنفی پرخطرمتخلف:41 مورد(مشترک بادستگاه ها26 وپلمب توسط اداره نظارت براماکن عمومی استان15مورد)

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: