به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ سردار"حاجی محمد مهدیان نسب" اظهارکرد: ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان دورود در پی کسب خبری مبنی بر احتکار مقادیر زیادی پیاز احتکار شده در یک انبار، بررسی موضوع با هماهنگی مقام قضائی دردستور کار قرار گرفت.

او افزود: با شناسایی محل مورد نظر و با هماهنگی قضائی در بازرسی از انبار مذکور 400 تن پیاز کشف و یک نفر نیز در این رابطه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش پیاز های کشف شده را 20 میلیارد ریال برآوردکردند گفت: پلیس با تمام توان با پدیده شوم احتکارکالاهای اساسی و ارزاق عمومی مردم مبارزه خواهد کرد.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: