به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ کوشکی معاون بهداشت و دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان در خصوص آخرین آمار کرونا در استان تعداد کل نمونه های ارسالی را 120313 مورد عنوان کرد و گفت: تعداد کل جواب داده شده   116681،جمع تجمعی مثبت 41975و تعداد کل منفی   74685مورد است .

 او جمع تجمعی فوتی مثبت را  834 عنوان کرد و یادآورشد: این آمار تا پایان روز دهم آبان ماه می باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: