به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛علی الشتری نژاد در این خصوص گفت: مأمورین یگان حفاظت محیط زیست این اداره حین گشت و کنترل در سطح حوزه استحفاظی، دو نفر متخلف زیست محیطی را که بر خلاف قوانین شکار و صید اقدام به شکار غیر مجاز دو سر تشی نموده بودند را پس از ساعتها تعقیب و گریز دستگیر نمودند.

اوگفت: پرونده این متخلفین پس از تنظیم صورتجلسه اولیه و اخذ جرایم زیست محیطی جهت سیر مراحل قضایی به دادگستری شهرستان ارجاع گردید.

الشتری نژادتصریح کرد: گونه تشی، به عنوان بزرگترین جونده ایران یکی از گونه های با ارزش زیستی است که نقش موثری در چرخه غذایی اکوسیستم جانوری خصوصا" در مناطق بکر و طبیعی دارد و متأسفانه برخی باورهای غلط در خصوص این گونه جانوری موجب شده عده ای مبادرت به شکار آن نموده و باعث تهدید این چرخه زیستی گردند.

رئیس حفاظت محیط زیست  پلدختر از تمامی دوستداران طبیعت درخواست کردهرگونه تخلف زیست محیطی را به نزدیکترین اداره محیط زیست و یا به سامانه 1540 اطلاع دهند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: