به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛جمشیدی  در جلسه تحلیف اعضای جوانان ،اظهارکرد:هر کسی که قصد دارد وارد حوزه امداد و نجات شود ابتدا باید از بخش امور جوانان گذر کند بدین معنی که  عضو به مدت چهار یا پنج سال در حوزه جوانان فعالیت داشته باشد و آموزش‌های پایه‌ای مربوطه را ببیند.

اوافزود: زمانیکه فردی درحوزه جوانان آموزش‌های بشردوستی و داوطلبی را ببیند با آگاهی و آمادگی بیشتری وارد بخش امداد و نجات می‌شود از طرفی چون آموزش‌های ما بیشتر بر پایه موضوعات بشردوستانه و داوطلبانه است تا مسائل مالی، آن فرد به صرف مسائل مالی وارد حوزه امداد و نجات نمی‌شود و آموخته که اصل بر کمک به هم نوع است و در امدادرسانی‌ها هم بیشتر این مسئله را مد نظر قرار میدهد.

جمشیدی تصریح  کرد:  در سال های گذشته یک دستورالعمل به صورت شیوه‌نامه تهیه کرده و به شهرستانها ارجاع داده ایم که براساس آن رؤسای شعب موظف شدند هیچ امدادگری رابه کار نگیرند مگر اینکه چند سال در حوزه جوانان فعالیت کرده و کاملاً آموزش دیده باشد؛ بعد از اینکه فعالیت او در حوزه جوانان مورد تأیید قرار گرفت می‌تواند به بخش امداد و نجات بپیوندد.

اوخاطرنشان کرد: امسال سازمان جوانان یک برنامه رسمی ترتیب داده که به صورت نمادین تعدادی از اعضای جوانان در هر شهرستان که می‌خواهند با امداد ونجات همکاری کنند در مراسمی تحت عنوان مراسم تحلیف به صورت نمادین  به امدادونجات منتقل می شوند اما این بدین معنی نیست که دیگر در حوزه جوانان فعالیت نکند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: