به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛آشتاب روز چهارشنبه  با اشاره  به عملکرد 8 ماهه سالجاری کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور در استان  اظهار کرد: همه کارگران مشغول در مشاغل سخت و زیان‌آور با ۲۰ سال سابقه کار متوالی و یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب می‌توانند درخواست بازنشستگی داشته باشند تا تقاضای آن‌ها در کمیته‌های تخصصی بدوی و تجدیدنظر مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور مورد بررسی قرار گیرد.

اوافزود: برای رسیدگی به پرونده متقاضیان بازنشستگی بیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور در 8 ماهه سالجاری، کمیته بدوی بررسی و احراز مشاغل سخت و زیان‌آور با تشکیل ۳1 جلسه و کمیته تجدیدنظر مربوطه با تشکیل 11 جلسه نسبت به بررسی و احراز مشاغل سخت و زیان‌آور اقدام کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان تصریح کرد: از تعداد یک هزار و 5 درخواست که در کمیته بدوی و تجدیدنظر مطرح شده، 746 درخواست مورد تائید قرار گرفت و برای اقدام‌های بعدی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شد.

آشتاب بیان کرد: بنا بر قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور، کارگران بیمه شده این‌گونه مشاغل که بر اثر عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد، تنشی بالاتر از ظرفیت طبیعی به آن‌ها وارد شود، می‌توانند تقاضای بازنشستگی بدهند.

اوعنوان  کرد: ایمنی و بهداشت کار کارگاه‌های مختلف توسط بازرسان به‌صورت دوره‌ای و زمان‌بندی شده مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد و موارد لازم تذکر داده می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان  خاطر نشان  کرد: کارفرمایان کارگاه‌های مختلف مکلف و موظف به ایمن‌سازی محیط کار و رعایت آئین‌نامه‌های مرتبط و به‌خصوص ضدعفونی کردن مرتب واحدهای خود در مقابله با ویروس کرونا هستند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: