به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان لرستان بااشاره به انتصاب مهدی گودرزی به عنوان رئیس هیئت انجمن های ورزشی شهرستان بروجرد ،اظهارکرد: در راستای توسعه کمی و کیفی ورزش و رشته های ورزشی تحت پوشش در سطح شهرستان بروجرد ، مهدی گودرزی که دارای سوابق ورزشی و مدیریتی در سطح استان می باشد، به سمت رئیس هیئت انجمن های ورزشی شهرستان بروجرد، منصوب شد.

مهدی سلاطی افزود: طی مراسمی که در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان بروجرد برگزار شده بود با پیشنهاد  رحمتی رییس ورزش و جوانان شهرستان بروجرد و تأیید هیئت رئیسه هیات انجمن های ورزشی استان، مهدی گودرزی مجددا به عنوان رئیس هیئت انجمن های ورزشی بروجرد، منصوب شد.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: