به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان، ماموستا مسعود صیدی روحانی اهل سنت مریوان در کارگاه آموزشی نقش قرآن در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که در شهرستان مریوان برگزار شد، به مهمترین آسیب اجتماعی عصر کنون اشاره و اظهار کرد: مهمترین آسیب‌ در جامعه اسلامی، تلاش دشمنان اسلام در تهاجم علیه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی است واگر این مشکل در جامعه به درستی فهمیده نشود یا برنامه و اقدامی برای مقابله با آن صورت نگیرد، ده‌ها آسیب فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد چراکه هدف اصلی آن از بین بردن ایمان و معرفت دینی مردم است.

این استاد کارگاههای آموزشی قرآنی شهرستان مریوان گفت: آسیب‌های مهم اجتماعی تهاجم فرهنگی دشمنان در جامعه است که به مراتب شدیدتر و خطرناک‌تر از تهاجم نظامی است و نیازمند آسیب‌شناسی جدی در این باره هستیم.

وی بیان کرد: قرآن کریم تصریح دارد که دشمنان اسلام تنها راه غلبه بر جامعه اسلامی را بایکوت کردن منطق قرآن و ایجاد مانع در شنیدن صدای قرآن می‌دانند.

این روحانی اهل سنت یکی دیگر از مهمترین آسیب‌های اجتماعی در قرآن را تفرقه دانست و گفت: وحدت یکی از مهم‌ترین نعمت‌های الهی و از مهم‌ترین معروف‌ها یاد شده است.

ماموستا صیدی بیان کرد: در این آیة شریفه به قرینة «جَمِیعًا وَ لاَ تَفَرَّقُواْ» جامعه اسلامی را از حیث جمعی و ترکیبی‌شان دستور به تمسک به کتاب و سنت می‌دهد و این تمسک جمعی اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا در غیر این صورت تشتت دل‌ها و مقاصد و هواها، جز به تنازع و کشمکش منجر نشده و هیچ‌گاه به وحدت نخواهد رسید.

وی گفت: تقویت وسالم‌سازی جامعه و به تعبیر قرآنی تقوای اجتماعی و فردی مهم‌ترین راهکار پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است. وی اعلام کرد: همان طور که در قرآن کریم، درباره آسیب‌های اجتماعی و پیامدهای آن در اقوام و اجتماعات مختلف بیان شده است، در آموزه‌های آن راهکارهای پیشگیری و درمان آسیب‌ها نیز به طور کلی بیان شده است.

وی گفت: تخلف از قوانین الهی، جامعه را به فساد و تباهی می‌کشاند و زمینه بروز انواع گناهان و آسیب‌های اجتماعی را در جامعه پدید می‌آورد و از نگاه قرآن و روایات مهمترین چیزی که جامعه انسانی را استوار می‌سازد توجه به مسائل بر اساس قوانین شرع اسلام است.

ماموستا صیدی به اهمیت پیشگیری در قرآن پرداخت و گفت: دین مبین اسلام به پیشگیرى بیش از درمان و اصلاح اهتمام دارد و قرآن به‌عنوان مهمترین منبع اصلی دین اسلام ساز و کارهای معرفتی و اخلاقی را به منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بیان می‌کند.

این روحانی اهل سنت بیان کرد: همچنان که می‌بینیم نمونه‌هایی از آسیب‌های اجتماعی در قرآن کریم ذکر شده که انسان‌ها را از انجام آنها نهی کرده است. وی به برخی از این آسیب‌ها پرداخت و غیبت کردن؛ بدگمانی؛ تمسخر، عیبجویی، هرزه زبانی و القاب زشت؛ تجسس؛ بی‌عدالتی؛ بی‌توجهی نسبت به آسیب دیدگان؛ ظلم؛ اسراف، ثروت و غیره ر ا از این آسیب‌ها دانست و یادآور شد: راههای پیشگیری از این آسیب‌ها انجام مواردی همچون ایمان، تقوی، عبادت، امر به معروف و نهی از منکر، برادری، تعلیم و تربیت، انفاق و بخشش، عفو و گذشت و مانند این آموزه‌های دینی را برای رفع این آسیب‌ها ذکر کرده است.

ماموستا صیدی گفت: امروز مسئله جرم و گناه، انحراف و کج روی، یک پدیده ناهنجار و غیر ارزشی تلقی می‌شود که خود زاییده علل و عوامل گوناگون است و در مباحث اجتماعی تحت عنوان آسیب‌های اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و تقویت و سالم سازی افراد و اجتماعات و به تعبیر قرآنی تقوای اجتماعی و فردی مهم‌ترین راهکار برای پیشگیری از هرگونه آسیب و انحرافات اجتماعی است.

وی گفت: واقعیت‌های اساسی جامعه انسانی و رویکرد انسان به سمت فایده گرایی همواره نیازمند چراغ راهی بوده است که جوامع سکولار غربی آن را در پس اندیشه‌های بشری و مکاتب مختلف فلسفی خویش و مسلمانان در تلالو درخشان قرآن کریم، جستجو کرده‌اند. ماموستا صیدی همچنین با تاکید بر تدبر در قرآن گفت: بررسی و تطور در قرآن کریم و آیات مبارکه آن می‌تواند مسوولیتی جمعی را در قبال پدیده‌های امروزی جامعه همچون طلاق، فقر، خودکشی، اعتیاد و دیگر اشکال کجروی افزایش داده و سبب ساز انسجام سرمایه‌های اجتماعی و مادی جامعه شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: