به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان؛ آشتاب روز دوشنبه در جمع رسانه‌ها اظهارکرد: یکی از وظایف اصلی و اساسی وزارت کار صیانت از نیروی کار ، نظارت و مشاوره تخصصی به کارگران و کارفرمایان است که به‌ نوعی مانع از بروز حوادث ناشی از کار گردد.

او با بیان اینکه بازرسان این اداره کل علاوه بر نظارت های برنامه ریزی شده که از طریق بازرسی از کارگاه ها صورت می گیرد ، نظارت غیر مستقیم بر واحد از طریق استقرار مسئول ایمنی در کارگاهها، توجه به نظارت بر تشکیل و فعالیت کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار، نظارت بر عمکرد ایمنی پیمانکاران از طریق صدور صلاحیت ایمنی پیمانکاری، توجه و نظارت بر آموزش ایمنی کارگران و کارفرمایان از طریق مراجع ذی صلاح و ....را برای کاهش حوادث ناشی از کار انجام می دهند.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان به شیوع کرونا در کشور اشاره کرد وگفت: در جهت پیشگیری و مقابله با کرونا و صیانت از نیروی انسانی شاغل در واحدهای اقتصادی، تشدید بازرسی در کارگاه‌های مشمول قانون کار در دستور کار قرار گرفت و در 9 ماهه  سال جاری توسط بازرسان کار، 5 هزار و 814 مورد بازرسی از واحدهای کارگری استان انجام شد.

او بیان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده توسط بازرسان کار در آگاهی نیروی انسانی نسبت به عوامل تهدید کننده در کار و شناسایی مکان‌های نا ایمن در کارگاه‌ها حوادث ناشی از کار 67 درصد نسبت به مدت مشابه کاهش یافته است

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: