به گزارش برنا؛ «محسن رضایی» رئیس تشخیص مصلحت نظام و فرمانده سردار سلیمانی در برنامه مردی بیرون از قاب گفت: خانه حضرت زهرا و خانه امام خمینی با اینکه کوچک است اما رویدادهای بزرگی را شکل داده است و برخی افراد مثل سردار سلیمانی ممکن است جثه کوچکی داشته باشند اما دل بزرگی دارند که رویدادهای بزرگی را در دل تاریخ بوجود می آورند.
 
وی ادامه داد: سردار سلیمانی یکی از فرماندهان موفق ما در جنگ بوده و در جبهه مقاومت بین المللی استعدادهایی از خود بروز داد. تمام کسانی که به عنوان فرمانده انتخاب کردم در همان سال اول قابلیت هایی از خود نشان دادند و یکی از این افراد سردار سلیمانی بود و ویژگی هایی از خود نشان داد که به این نتیجه برسم که فرماندهی را به ایشان بدهم.
 
رضایی در ادامه بیان داشت: در اغلب افراد دو ویژگی بسیار مهم است ظرفیت و قابلیت. آنهایی که ظرفیت های بزرگی دارند همان روز اول بالفعل نیستند و به مرور می شوند و برخی نیز به سطحی که می رسند متوقف می شود و برخی نیز مثل سردار تا آخرین لحظه هم ظرفیت و هم قابلیت هایش در حال شکوفایی است.
 
دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام، افزود: یکی از ویژگی هایی که ایشان داشت از یک گروه رزمی شروع کرد. در عملیات فتح المبین دنبال تیپ می گشتیم و نتوانسته بودیم تیپ یازدهم را تشکیل دهیم. سردار سلیمانی را که آن زمان فرمانده بچه های کرمان بود به ما معرفی شدند و تیپ ۴۱ ثارالله را به او دادیم و در عملیات های بعدی توانست یک لشگر درست کند و بعد از جنگ منطقه عظیمی را در سیستان و بلوچستان به ایشان داده بودیم.
 
رضایی همچنین بیان داشت: ایشان باید اشرار را از آنجا پاکسازی می کرد. ایشان از بعد اقتصادی اجتماعی نظامی جنگ های نامنظم موفق شد و تمامی این منطقه ها را کمتر از یکسال آباد کرد و به کار زراعت مشغول شدند.
 
وی ادامه داشت: سردار سلیمانی هیچ روز هفته ای نبود که در حال شکوفایی نباشد و این شکوفایی به چند عامل برمی گشت. روحیه جهادی و ذات نا آرام ایشان که دوست داشت همیشه در حال خدمت رسانی باشد. ایمان ایشان عنصر بسیار موثری بود. فرد مبتکر و خلاقی بود و به هر مانعی که می خورد از خود خلاقیت بروز می داد و این عوامل باعث شده بود که ایشان ظرفیت این را پیدا کند و به فضای خارج از ایران و جبهه مقاومت وارد شود.
 
وی افزود: سردار سلیمانی به طور اساسی تحولی در جبهه مقاومت بوجود آورد. ظرفیت و قابلیت او نامحدود بود که تا آخرین لحظه عمرش آن را بالفعل می کرد و وسعت ظرفیت پیدا می کرد.
 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: