به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛  حشمت اله صیدی شهردار سنندج اظهار داشت :  آسفالت و بهسازی معابر و محلات سطح شهر یکی از مطالبات جدی و بحق شهروندان از مجموعه مدیریت شهری است .

 حشمت اله صیدی گفت: افزایش چند برابری قیمت قیر درسه سال اخیر یکی از مشکلاتی بود که شهرداری ها را  با مشکل فراوانی در خصوص آسفالت وبهسازی معابر مواجه نمود.

وی افزود : امسال در راستای بهسازی و آسفالت معابر برنامه ریزی مناسبی صورت گرفت و علاوه بر استفاده از پتانسیل سازمان عمران با دو پیمانکار بخش خصوصی  قرارداد منعقد شد.

وی از آسفالت 478 هزار و 527 متر مربع از معابر و محلات سطح شهر سنندج خبر داد و اعلام کرد :  با هدف بهسازی معابر امسال 72 هزار و 573 تن آسفالت  در معابر شهری توزیع وپخش شد.

 صیدی عنوان کرد:  با 23 هزار 812 تن آسفالت  169 هزار 921 متر مربع از معابر حوزه شهرداری منطقه سه وناحیه منفصل شهری حسن آباد آسفالت شد .

 وی افزود : 143 هزار و 70 متر مربع از محلات و معابر حوزه شهرداری منطقه یک و ننله با 22 هزار و 492 تن آسفالت؛ بهسازی شد.

وی همچنین به بهسازی 85 هزار و 60 مترمربع از معابر ومحلات   حوزه شهرداری ناحیه ویژه بهاران با 12 هزار و 402 تن آسفالت اشاره نمود.

شهردارسنندج  گفت : 80 هزار و 476 متر مربع از محدوده شهرداری منطقه دو و نایسربا 13 هزار و 867 تن آسفالت در سالجاری بهسازی شد .

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: