به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ حسنی مقدم در بازدید  از طرح ۵ هکتاری باغ انجیر احداث شده در اراضی شیبدار منطقه شرف حوزه عمل مدیریت جهاد شهرستان چگنی ،اظهارکرد: طرح توسعه باغات دیم در اراضی کم بازده کشاورزی و عرصه های تخریب شده منابع طبیعی با هدف درآمدزایی و ایجاد اشتغال جلوگیری از فرسایش و تثبیت خاک، ذخیره سازی روان آبها و همچنین استفاده از آب سبز انجام می‌شود.

اوتصریح کرد: برای سال جاری نیز ۵ هزار هکتار شامل ٢ هزار هکتار توسط سازمان جهاد کشاورزی لرستان و ۳ هزار هکتار توسط اداره کل منابع طبیعی گونه‌های مختلف از قبیل بادام، انجیر، انگور، زرشک و گل محمدی مصوب شده است که در صورت تخصیص اعتبار اجرا می‌شود.

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: