به گزارش برنا، اکبر بهنامجو در نشست با مدیرکل و معاونان ثبت احوال استان تصریح کرد:آمارهای ثبت احوال ، وضعیت اجتماعی و واقعیتهای جامعه را مشخص کرده و ساماندهی و نظم خدمات در جامعه را میسر می کند.

وی افزود: آمار ثبت احوال در خصوص ولادت ،فوت،طلاق و ازدواج چشم اندازی واقع بینانه از وقایع اجتماعی ترسیم می کند.

استاندار اردبیل از خدمات گسترده و فعالیتهای دقیق ثبت احوال و تلاشهای کارکنان این دستگاه اجرایی قدردانی کرد.

معاون منابع و توسعه مدیریت استاندار اردبیل نیز در این نشست ،ثبت احوال را جزو دستگاه پیشتاز در اجرای برنامه دولت الکترونیک عنوان کرد و افزود: در بحث برون سپاری و ارائه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان،ثبت احوال اردبیل عملکرد مطلوبی داشته است.

یعثوب نژاد محمد گفت:در حال حاضر خدمات ثبت احوال برای ادارات و نهادها کاملا مشهود بوده و همه دستگاههای اجرائی ار سیستمهای دقیق ثبت احوال استفاده می کنند.

در این دیدار که بمناسبت هفته ثبت احوال برگزار شد، رسولی مدیر کل ثبت احوال استان نیز گفت :تمام آمارها بر پایه ثبت وقایع حیاتی در مهلت قانونی استوار بوده و ثبت احوال استان توانسته در سریعترین زمان آمارهای حیاتی را ثبت کند . 

وی بیان کرد: تعهد ثبت در ولادت ۹۹/۵درصد و در فوت ۹۹/۲در صد در مهلت قانونی بود که همکاران توانستند ۹۹/۸ درصد ولادت و۹۹/۵درصد فوت را در مهلت قانونی ثبت کنند.

رسولی افزود: وضعیت جمعیت استان رو به میانسالی و پیری بوده و از طریق شورای جمعیت جهت استفاده از پنجره جمعیتی استان ، کمیته های مختلفی از اعضای شورای جمعیت فعال شده است.

وی تعداد دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات ثبت احوال را 50 دفتر عنوان کرد و گفت: در خصوص خدمات الکترونیک ثبت احوال پیشقدم بوده و ۱۸مورد از خدمات خود را بصورت الکترونیکی ارائه خدمت می کند.

وی اظهار کرد:برای خدمت در مناطق روستایی 360 مورد ده گردشی انجام شده و در دو بیمارستان و آرامستان بهشت زهرا جهت ثبت ولادت و فوت استقرار نیرو شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: