به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛خسرو بهلولی گفت: طی گشت وکنترل یگان حفاظت محیط زیست این اداره دو قبضه اسلحه شکاری از متخلفین زیست محیطی، قبل از هرگونه اقدام به شکار کشف و ضبط شد.

اوافزود: پرونده این متخلفین زیست محیطی پس از تنظیم صورتجلسه مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.

رئیس حفاظت محیط زیست الیگودرز تصریح کرد: تلاش ها برای حفاظت از محیط زیست، با مشارکت همشهریان طبیعت دوست ادامه دارد، و انتظار داریم که مردم در این روزها مهربانی بیشتری نسبت به محیط زیست و خصوصا" حیات وحش داشته باشند.

او همچنین از همشهریان عزیز تقاضا کردد هرگونه تخلف زیست محیطی را به نزدیکترین اداره محیط زیست یا به سامانه 1540 اطلاع دهند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: