به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ ناصر کریمیان اظهار داشت: کارزار بزرگ فرهنگی و رسانه ای پیشگیری از مصرف ماده مخدر گل در ناحیه منفصل شهری نایسر به مدت پنج روز به همت معاونت توسعه و پیشگیری بهزیستی استان کردستان برگزار می شود.

وی افزود: در برگزاری این رویداد فرهنگی جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کردستان، انجمن نوای باران و موسسه رسانه ای افق همراهی و حضور دارند.

معاون توسعه و پیشگیری بهزیستی کردستان گفت: توجه به استراتژی اطلاع‌رسانی ـ آگاه‌سازی و آموزش با رویکرد آماده سازی ذهنی مخاطبین به ویژه نوجوانان و جوانان در عدم پذیرش مواد مخدر بعنوان مادر آسیب‌های اجتماعی از مهمترین اهداف این برنامه است.

کریمیان با بیان اینکه طبق نتایج شیوع شناسی ماده مخدر گل بعنوان دومین ماده مخدر مطرح می شود، اظهار داشت: نیاز است اطلاع رسانی و آگاه سازی گسترده ای در این راستا شکل گیرد.

وی گفت: این کارزار با هدف ایجاد دانش در خصوص عوارض فردی، اجتماعی و روانی مصرف مواد مخدر بویژه گل پیش بینی شده است که در ادامه آن و با تکرار این رویکرد به تغییر نگرش و نهایتا به تغییر رفتار منجر می‌شود.

معاون توسعه و پیشگیری بهزیستی کردستان از اصحاب رسانه، فعالین مدنی، ورزشکاران و انجمن ها درخواست کرد به عنوان یاریگران زندگی نقش موثر و سازنده ای در این رویداد داشته باشند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: