به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، علیرضا دبیر در مجمع سالانه هیات کشتی خراسان رضوی در مشهد افزود: برای این سند هشت ساله حدود هشت ماه تا یکسال زمان صرف شده و کارشناسان، صاحبنظران و کسانی را که حرفی برای گفتن دارند دعوت شده، نقطه نظرات آنها دریافت شده و آسیبها شناسایی شده است. 

وی ادامه داد: دیدگاه ما باید المپیک محور باشد و تمامی استانها باید برنامه توسعه کشتی خود را بنویسند زیرا با برنامه می‌شود جلو رفت و مدیریت کرد.

رییس فدراسیون کشتی گفت: کشتی با تفکر جام جهانی نابود شد. در ادارات کل هم تفکر باید المپیکی باشد و مشکل مدیران ورزشی این است که المپیک محور نیستند.

وی با بیان اینکه پیش از این فدراسیون کشتی دچار روزمرگی بود افزود: وقتی وارد فدراسیون شدیم حتی یک برگ برنامه وجود نداشت که چکاری باید انجام دهیم. حدود ۶۰۰ میلیارد ریال بدهی داشت و ۱۹۸ نامه ارسالی که مشخص نبود به کجا رفته است. در حال حاضر سربرگ و لوگوی فدراسیون را نیز تغییر دادیم و در لوگوی جدید عکس جهان پهلون تختی واضحتر شده است.

دبیر درباره بودجه مورد نیاز برای ورزش کشتی نیز ادامه داد: دستکم ۸۰۰ میلیارد تا ۹۰۰ میلیارد ریال نیاز داریم اما امسال نزدیک به ۱۳۰ میلیارد ریال بودجه برای فدراسیون تصویب شد. از این بودجه راضی نیستیم هر چند وزارت ورزش هم سعی می‌کند کمک کند اما بودجه وزارت هم کم است با این بودجه‌ها نمی‌شود کاری کرد.

وی گفت: کشتی از ورزش ایران بزرگتر است و همانند حکم ورزش بسکتبال در آمریکا، جودو در ژاپن و تکواندو در کره جنوبی برای ما دارد.

رییس فدراسیون کشتی در باره کاهش وزن در رده پایه هم افزود: مربی نباید وزن کشتی‌گیر را کم کند و چنین کاری خیانت به کشتی گیر است و نسل کشتی و آینده را نابود می‌کند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: