به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، رحیم خستو در این ارتباط ادعاهایی را مطرح کرده که می توانید در ویدئوی زیر مشاهده کنید:

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: