به گزارش خبرگزاری برنا؛ «محمدجواد آقایی» در جلسه شورای مسکن شهرستان یزد راجع به موضوع تامین زمین مسکن ملی در بخش زارچ، عنوان کرد: خوشبختانه نظر به این که موضوع مذکور به یکی از مهم‌ترین مسائل بخش زارچ و یکی از مطالبات مردم این منطقه تبدیل‌ شده است، در این جلسه مقرر شد که اداره راه و شهرسازی با همکاری شهرداری و بخشداری زارچ، مشکل تأمین زمین در این طرح را پیگیری کنند.

وی در ادامه با اشاره به این که زمین‌های مسکن مهر زارچ از چندین ساله قبل به متقاضیان واگذار شده و هنوز زیرساخت مناسبی ندارد نیز خاطرنشان کرد: با تمهیدات در نظر گرفته‌ شده با حضور دستگاه‌های متولی امر، این مشکل بعد از گذشت سالیان متمادی به‌زودی برطرف خواهد شد.

معاون عمرانی فرماندار همچنین در این نشست گفت: مشکل اراضی واگذار شده در طرح اقدام ملی مسکن شهر یزد هم حل‌ شده و در مرحله اتمام کار قرار گرفته است.

آقایی با اشاره به طرح اقدام ملی مسکن در شاهدیه نیز اظهار کرد: مشکل واگذاری زمین به متقاضیان در این شهر حل شده و با توجه به این که متولی ساخت آنها بنیاد مسکن است، آغاز ساخت واحدهای مسکونی هفته آینده آغاز خواهد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: