به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ در خصوص آبگیری سد ژاوه برخی توضیحات جهت تنویر افکار عمومی ضروری می باشد: یکی ازمبادی انتشار آلودگی شیرابه جایگاه زباله سنندج بود که اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان، پیشنهاد دهنده جمع آوری و الحاق شیرابه جایگاه زباله سنندج به تصفیه خانه فاصلاب بوده که مجری طرح تقبل کرده و تا امروز نودوپنج درصد پیشرفت داشته است.

دیگر اقدام مثبت، ارتقای تصفیه خانه فاضلاب بوده که آن نیز در شرف اتمام است. پساب روستاهای بالادستی نیز دیگر منابعی هستند که پتانسیل آلایندگی را در صورت عدم تصفیه خواهند داشت که آنها نیز بزودی و با تامین اعتبار، کاهش و در نهایت حذف خواهند شد.

لذا با توجه باینکه حذف بعضی منابع اصلی آلودگی توسط مجری پروژه نود و پنج و صد درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند و برنامه زمانبندی ایشان برای حذف کامل، طی مدتی کوتاه و چندماهه، موجه و عملیاتی می باشد و نیز این اداره کل نظارت و دقت نظرکافی را مبذول نموده و خواهد داشت، اذعان می شود بدیهیست شرایط ایده آل آبگیری برای هر سدی که آماده بهره برداری باشد، حذف کامل منابع آلاینده است،

اما من حیث المجموع، حذف منابع آلاینده می تواند به موازات بهره برداری از سد در فاصله کوتاهی محقق گردد و لذا در راستای حفظ منافع عام و بهره برداری از پروژه عظیمی مانند سد ژاوه که برای آن هزینه هنگفتی شده، حفاظت محیط زیست استان مخالفتی با زمان آبگیری که پایان سال است ندارد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: