به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ امان الهی شامگاه سه شنبه در گفت وگو با رسانه ها ضمن بیان این خبر،اظهار کرد: صاحبان باشگاه های ورزشی متقاضی دریافت  این تسهیلات می توانند تا پایان دی ماه  نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

اوافزود:  باتوجه آسیب های وارده از ناحیه شیوع کرونا به  تعدادی از باشگاه های ورزشی طی دو مرحله  تسهیلاتی  به باشگاه داران پرداخت شد که شروع ثبت نام مرحله دوم آن در آذرماه انجام گرفت.

امان الهی با بیان اینکه تعداد   483 باشگاه دار  از کل 850 باشگاه ورزشی در استان  در این مرحله متقاضی  شدند  که پس از ثبت نام اولیه لیست آنها به وزارت ورزش و سپس به وزرات کار ارسال شد ،تصریح کرد: در مرحله بعدی پس از ثبت نام  باشگاه دار در سامانه  از تعداد 483 باشگاه دارثبت نام شده تعداد  230 باشگاه مورد تایید قرار گرفت.

او گفت:  باتوجه به اینکه تعدادی از باشگاه داران هنوز اقدام به ثبت نام نکرده  یا جامانده اند  سامانه مجددا  باز شده و تاپایان دی ماه برای ثبت نام  فرصت وجوددارد همچنین  افرادی که نتوانسته اند مدارک خود را به درستی  بارگذاری کنند می توانند با مراجعه به سامانه مجددا  برای بارگذاری مدارک خود اقدام کنند تا از این تسهیلات کرونایی استفاده نمایند .

مدیرکل ورزش وجوانان لرستان با بیان اینکه سقف تسهیلات کرونایی مشخص شده  از 80میلیون تومان تا 1میلیارد تومان قابل پرداخت است ، خاطر نشان کرد: پرداخت این تسهیلات باتوجه به تعداد افراد بیمه شده در هر باشگاه  انجام می گیرد.

به گفته امان الهی  بیش از 210 نفر از باشگاه داران برای دریافت این تسهیلات مورد تایید قرار گرفته اند که  باید بامراجعه به  سامانه کارا کرونا  مرحله پایانی  تسهیلات خودرا ثبت کنند وسپس با دریافت پرینت فرم معرفی بانکی به بانک ها مراجعه نموده  وبانک ها هم موظف هستند تا تسهیلات رابه این باشگاه داران  پرداخت کنند.

مدیرکل ورزش وجوانان لرستان از باشگاه داران متقاضی در خواست کرد که مرحله اول ثبت نام خود را درسامانه sd.msy.gov.ir ثبت کرده و جهت تکمیل فرایند به سامانه کارا به آدرس اینترنتی Kara.mcls.gov.irمراجعه و سپس با ثبت نهایی اطلاعات خود درسامانه corona-kara.mcls.gov.ir فرم معرفی به بانک را دریافت و با مراجعه به  بانک مربوطه تسهیلات خودرا دریافت کنند.

حشمت الله امان الهی تاکید کرد:  به افرادی که در روندانجام کار اطلاعات اشتباه وارد کرده باشند این تسهیلات تعلق نمی‌گیرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: