به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ امروز اولین نشست پارلمان مربیان و کارشناسان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان به صورت ویدئو کنفرانس در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان برگزار شد .

احمدی با تاکید بر لزوم فعال نمودن این پارلمان در تصمیم گیری و تصمیم سازی های این اداره کل بیان داشت : برای رسیدن به یک پارلمان منسجم و بر خواسته از متن مربیان و کارشناسان نیاز به حضور فعال کلیه مربیان و کارشناسان از طریق ارائه نظرات و پیشنهادات سازنده در جهت پیشرفت اهداف سازمانی است .  

وی تشکیل کمیسیون های هشتگانه پارلمان مربیان و کارشناسان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان همسو با کشور با هدف ایجاد اتاق فکر برای برنامه ریزی های کلان استان را از اهداف راهبردی این اداره کل برشمرد و افزود : نمایندگان کارکنان در پارلمان مربیان و کارشناسان در تمامی تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های اداره کل نقشی پر رنگ داشته و خواهند داشت .

در ادامه سلیمان ظاهر آذر نایب رئیس و عضو کمیسیون آموزش پارلمان مربیان کشور نیز عدم هماهنگی در فعالیت های جمعی مربیان و کارشناسان و لزوم ایجاد تمرکز و همگرایی در فعالیت ها در کشور ، بررسی روند ارزشیابی مربیان در کمیسیون آموزش مربیان در پارلمان مربیان کشور و جمع بندی نظرات و پیشنهادات برخواسته از اتاق فکر پارلمان مربیان و کارشناسان و استفاده از این نظرات در تصمیم گیری و تصمیم سازی های کل کشور را از جمله موارد مهم مطرح شده در پارلمان مربیان و کارشناسان استان کردستان در این مدت ذکر کرد .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: