به گزارش برنا؛ خصوصیات اخلاقی مرد متولد بهمن ماه به شرح ذیل است :

دارای دوستان زیادی است، از اقرار به نقطه ضعف‌های خود منزجر است.

حسود و سوظنی نیست، هارت و پورت و هیاهو دارد.

دیر ازدواج می‌کند و در بیماری وسواس است.

ذاتآ اجتماعی است و افکاری را در سر می‌پروراند که اصلآ عملی نیستند.

عشق اول خود را برای تمام عمر در خاطر نگه می‌دارد.

متولدین این ماه عموماً خوشرو، خوش قلب و خیرخواه هستند.

اینان اغلب هنرمند بوده یا علاقمند به هنر هستند.

این افراد از والدین و همان طور از فرزندان خود نفع می‎برند.

اغلب سفر‌های دور از وطن در طالع دارند.

گاه فرصت‎هی روحی و معنوی خوبی نصیبشان می‎شود.

بعضاً در مقابل بدخواهان مظلوم واقع می‎شوند. اغلب به رنگ سبز تمایل دارند.

همچنین سفر حج در طالع آن‌ها دیده می‎شود.

اغلب این افراد تمایل به داشتن دو همسر دارند. اما به یکی دلبستگی بیشتری خواهند داشت.

متولدین این ماه هر گاه از چهارده سالگی به سلامت بگذرند، و به طور کلی چهار خطر را در زندگی پشت سر بگذارند، عمر طبیعی خواهند داشت.

روز پنجشنبه برای این افراد خوش یمن است.

انگشتر یاقوت و فیروزه و همین طور لباس‌های رنگی برای این افراد مناسب است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: