به گزارش برنا؛ خصوصیات اخلاقی زن متولد بهمن ماه به شرح ذیل است :

بسیار غافلگیر کننده، سریع الانتقال، دارای حس پیش بینی، کنجکاو، رفیق باز و کم علاقه به آداب و رسوم، در عشق خود بسیار جدی و وفادار است، اما قادر به ابراز آن نیست.

او متعلق به همه جا همه کس است، اما در عین حال از آن هیچکس نمی‌باشد.

متولدین این ماه، زنانی خوش طبع، نیک سیرت، شوهر دوست، عاشق صداقت و دوستی است.

اینان اغلب طالب رنج خود و راحت دیگران هستند.

والدینشان آنان را بسیار دوست دارند.

اغلب این زنان به پر سفید حساس هستند.

بعضاً رفتاری دارند که آنان را لوس جلوه می‎دهد.

این زنان اگر چه دانا و زیرک هستند، اما گاه راز نگهدار نیستند.

زنان متولد بهمن بعضاً نشانی در صورت دارند که علامت تمایل آنان به خوشگذرانی است.

اینان گاه چرب زبان بوده و از حسادت لذت می‎برد.

زنان متولد این ماه هرگاه از چهارده سالگی بگذرند، عمر طبیعی خواهند داشت.

در عین حال سه خطر زندگی اغلب آنان را تهدید می‎کند که با صدقه و توسل رفع خواهد شد.

اینان یک بار سررشته زندگی خود را از دست داده، ولی دوباره بر امور مسلط می‎شوند.

این زنان اغلب خواسته و مرادی دارند که در نهایت به آن می‎رسند.

انگشتر عقیق برای این زنان مناسب خواهد بود.

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: