به گزارش برنا؛ شهرستان سیرجان در استان کرمان تا 25 بهمن 1399 به رنگ نارنجی کرونایی هست و شهرها و شهرستانهای بافت ، بردسیر ، بم ، جیرفت ، راور ، رفسنجان ، زرند ، قلعه گنج ، کرمان و نرماشیر زرد کرونایی هستند و بقیه شهرها و شهرستانهای استان آبی کرونایی می باشند .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: