به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ شهردار سمنان گفت: این کلینیک با پیگیری‌های امور بانوان استانداری و اداره شهر دوستدار کودک شهرداری سمنان ایجاد شده است.
سید محمد ناظم رضوی افزود: این کلینیک با همکاری بین بخشی در حوزه دادگستری، بهزیستی و شهرداری سمنان محفلی برای رسیدگی ویژه به مسایل کودکان شهر است و با توجه به ضوابط، قوانین و کنوانسیون‌های ملی و بین المللی در رابطه با حقوق کودک و براساس شاکله تعریف شده در قوه قضاییه به مسائل کودکان رسیدگی خواهد کرد.
به گفته وی ، این کلینیک در راستای تحقق شعار سمنان شهر دوستدار کودک در فرهنگسرای امید خانواده دایر شده و خدمات دیگری هم به کودکان سمنانی ارائه خواهد کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: