به گزارش برنا؛ مهمترین درگذشتگان اسفندماه عبارتند از:

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: