به گزارش برنا؛ جذابیت جز ء وجود دختری است که در ماه اسفند متولد شده است و پی بردن به آن هم نیازی به خواندن کتب و مقالات ستاره شناسی ندارد. به موازات این جذابیت نقاط ضعفی نیز در وی وجوددارد، اما انچه که در بدو امر نظر شما رابه سوی خود جلب خواهد کرد، ظرافت و حالت زنانه غیر انکار اوست.

زن متول اسفند ظرف عسلی است که قدری فلفل به داخل آن ریخته شده است. برای زن متولد اسفند این امکان بیش از پیش فراهم شده است تا در زیر ظاهر بسیار جذاب خود گزندگی تندتری از فلفل پیدا کند.

از سوی دیگر به جرات میتوان ادعا کرد که زن متولد اسفند، بعنوان یک زن، از بسیاری جهات بی نظیر است. او نه تنها کسی نیست که بخواهد بر مرد زندگی خود حکومت داشته باشد و چنین آرزویی حتی در اعماق قلب وی نیز وجود ندارد بلکه حاضر است با بردباری بی نظیری تمام خود خواهی های یک مرد را تحمل کند فقط به این شرط که بطور کامل مورد حمایت او قرار بگیرد.

دختر متولد اسفند از سنین میانسالی به بعد با تمام وجود خویش خواهان آن میگردد که سر ظریف خویش را روی شانه های پهن و نیرومند مردی قرار بدهد ودر پناه وی احساس کند که مورد حمایت قرار می‌گیرد و موانع و مشکلاتی که بر سر راه وی قرار می‌گیرند، یکی پس از دیگری به وسیله مرد محبوب خود از میان برداشته میشود.

برای زن متولد اسفند مرد اعم از این که برادر باشد یا پدر، دوست باشد و یا شوهر، موجودی است که میتواند وسط حیاط منزل بایستد ودر حالی‌که یک دست خود رابه کمر زده است، با دست دیگر جلوی سنگ آسمانی عظیمی راکه از کهکشان ها به سوی او پرتاب شده است. بگیرد.

شما یک چنین نظریه ای رابا بردباری عجیب او در تحمل غرور خاص مردان مخلوط کنید و مقداری هم گرمی و ذوق و شوق به آن اضافه کنید و آن وقت پی خواهید برد که چرا دختری که در ماه دوازدهم سال به دنیا آمده است، اینچنین مورد توجه مردهاست.

محل زندگی ماهی دریاست و دریا مرکز نرمش و رمز و اسرار و زیبایی هاست و مرد شیفته این زیبایی و رمز و اسرار وجود زن است.

زن متولد اسفند در بهار مانند پرندگان سرشار از عشق و هیجان است. در تابستان لباس کوتاه را فراموش نمیکند ودر پلاژها درکنار دریا جذاب ترین لباس زیر رابه تن دارد. در پاییز با اشتیاق تمام درکنار شما به تماشای مسابقه فوتبال« که ممکن است هیچ چیز ازآن نداند» مینشیند ودر حالی‌که دست خودرا برای گرم کردن به داخل جیب کت شما کرده است.

مرتبا راجع به جریان بازی از شما سئوالاتی میکند. و زمستان بسان یک دختر شاد و جذاب لباس اسپورت میپوشد و به این ترتیب در یکایک دقایق زندگی لحظه ای با ظرافت ها و جذابیت های زنانه فاصله پیدا نمیکند. بی جهت نیست که گفته اند زن متولد اسفند کندو است و مردها هم زنبور عسل این کندو هستند.

ناراحت ترین مرد در جوار زن متولد اسفند احساس آرامش می کنند. او آبی است که بر روی آتش ریخته میشود. پس از چند دقیقه گفتگو مرد آشکارا درک میکند که بعلت اشتباهات خود مورد سرزنش او قرار نمی‌گیرد و مشکلاتی راکه با آنها مواجه می باشد، ناجیز و غیرقابل بحث می شمارد،‌ ازآن گذشته زن متولد اسفند همیشه ایمان راسخ دارد که شکست های مرد زندگی او بعلت ندانم کاری های دیگران است. او هرگز شوهر خودرا وادار نمیکند که قدم های سریعتری در زندگی بردارد، موقعیت اجتماعی این مرد،‌ هر چه که باشد، برای او کافی و حتی بهترین است.

پس از ازدواج ممکن است قدری به جان شما نق بزند، این نق زدن ها گاهی حالت گوشه و کنایه هم پیدا می‌کند،‌ در حالی‌که شما هرگز نمیتوانید از خود عکس العملی نشان بدهید زیرا جذابیت زن متولد اسفند حربه ای نیست که مرد بتواند در مقابل آن مقاومت کند،‌ به علاوه فرض کنیم« آن هم بر فرض محال» که از کوره در رفتید و اوقات تلخی به راه انداختید، خیال میکنید چه خواهد شد؟

با نرمش خاص خودرا در زیر چتر حمایت شما قرار خواهد داد و لحظه ای با کمال تعجب مشاهده خواهید کرد که رقیب با شما دریک جبهه قرار گرفته است و شما بر علیه موجودی که دیگر وجود خارجی ندارد و نمیدانید کیست و کجاست، دارید می جنگید.

طبیعی است با برخوداری از یک چنین ظرافت های زنانه ای و با توجه به ضعفی که مردها در مقابل آن دارند، زن متولد اسفند به اسانی می‌تواند نقاط ضعف و معایب خویش را ازچشم مرد زندگی خود بپوشاند. صورت فلکی برج خوت دو شماره ماهی است که در دو جهت مخالف در حال شنا کردن هستند، این دو ماهی را همیشه درست شکل هم میکشند.

چه اشتباه بزرگی! به ستارههای تشکیل دهنده این برج در آسمان نگاه کنید و به رأی العین ببینید که به هیچ عنوان دارای تقارن نیستند. یکی از این دو ماهی نماد زیبایی و لطافت و آن دیگری نماد نرمش و ظرافت است که در دو جهت مختلف در حال شما می باشند و به این ترتیب برای او همیشه این امکان وجوددارد که بتواند با یک مانور سریع و ظریف خودرا از مخمصه نجات بدهد، در حالیکه این اماکان برای زنان متولد ماههای دیگر اصلا وحود ندارد.

او خیلی بیش از زن های دیگر حساس است و اگر رفتار شما بیش از حد تند و خشن باشد، نظام دلپذیری راکه طبیعت در نهاد وی به ودیعه گذاشته است، به هم خواهد زد و آن وقت تبدیل به موجودی بی هدف و عاطل و باطلی میگردد که دیگر نخواهید دانست با او چه باید بکنید.

زن متولد اسفند جواهری است که خیلی چیزها ممکن است او را ضایع بکند. مادران و پدران هم باید مراقب این حساسیت باشند، و اگر دختری دارند که در دوازدهمین ماه سال متولد شده است،‌نباید کاری کنند که ماهی های صورت فلکی او از هم جدا شوند ودر غیر این صورت او بزودی تبدیل به موجود تنها و سرگشته ای خواهد شد که بدون هیچ نوع هدف و منظوری در اقیانوس بزرگ زندگی به شنا خواهد پرداخت و لحظه ای از جست‌وجو آن نیمه دیگر صورت فلکی خود که از وی جدا شده است، باز نخواهد ایستاد.

خوشبختانه تعداد زیادی از دختران متولد اسفند دارای نیروی فکری لازم برای جلوگیری از جدا شدن ماهی های صورت فلکی خود از یک دیگر هستند و برای اینکار حداکثر بهره برداری ممکن را از ظرافت های زنانه خویش به عمل می آورند.

در دو جهت قرار داشتن ماهی های صورت فلکی برج خوت موجب پیدایش خصوصیات ذاتی دیگری نیز در زنان متولد این ماه می‌گردد و آن این است که شما درنظر اول هرگز نمیتوانید متوجه هدفی که این زن در پی آن است، بشوید. او لحظه ای به این سو می لغزد و لحظه ای بعد ظریفانه در جهت عکس آن به حرکت در می‌آید، برای صید او تنها راه این است که بدانید محل اقامت او کدام یک از ده تا رودخانه ای است که به دریا می ریزد. صیادان خوب می‌دانند که هر ماهی رودخانه ای برای خودش دارد.

قبل از هر چیز این را باید بدانید که او بسیار باریک بین و دقیق است، شاید لازم باشد که لغت ناقلا را نیز به باریک بینی اضافه کنم زیرا تعداد زیادی از کسانی که به دام دختران متولد اسفند افتاده اند، اصلا نمی‌توانند بگویند چطور این واقعه رخ داده است.

هیچ بعید نیست که شما دراین لحظه زن متولد اسفندی را می شناسید که هر بار به دیدن او میروید با لبخندی به مراتب دلنشین تر از آنچه که انتظار آن را دارید، از شما استقبال می‌کند و این فکر در سر شما وجوددارد که روزی نام خانوادگی خودرا شامل حال او نیز بکنید. سایت تالاب: شما خیال می‌کنید که او اصلا زیرک نیست، اما به احتمال خیلی زیاد اشتباه می‌کنید.

آمار نشان می دهد که دختران دیگر موفق به پیدا کردن شوهر برای خود می‌شوند و یا در میان زنانی که به علتی از همسران خود جدا شده اند و بعد هم تنها مانده اند، اقلیت مطلق با کسانی است که دراین ماه متولد شده اند. اما خوب شما ممکن است اسم دیگری روی آن بگذرید، مثلا می‌گویید، شرم و جذابیت و هوش زنانه موجب میشود که ماهی ها عوض شکار شدن صیادان رابه دام اندازند.

این زن سخت رؤیایی است، و باوجود آنکه ظاهراً کوچک‌ترین اطلاعی از اصول تنظیم بودجه ندارد، خیلی خوب لباس میپوشد، میهمانی می دهد، کرایه خانه و اقساط لوازم قسطی را سر موعد می‌پردازد، هدایای تولد شوهر و بچه های خودرا فراموش نمیکند وخلاصه آخر کار که نگاه میکنید، میبینید که با پولی که برای خرج منزل در اختیار وی گذاشته شده است، همه ی کارها را انجام داده است، در حالیکه شما حتی تصور آن را هم نمی کرده‌اید. روابطی که این زن با دیگران برقرار می‌کند، بی شک در نوع خود منحصر به فرد است.

از زن همسایه گرفته تا رفتگری که ظرف آشغال را میبرد، بقال سر کوچه، نفتی، بچه های محل، قصاب، روزنامه ای، و حتی صاحبخانه که هرماه برای گرفتن کرایه مراجعه میکند،‌با او درود و علیک بسیار دوستانه ای دارند. او عملا موجودی است که هیچ کس خودرا دشمن وی نمی‌داند.

سیاره این زن نپتون و مرکب او باد صبا است، و دختر متولد اسفند سوار بر این مرکب هر لحظه به سویی رکاب کش است. او به گونه ای تعجب آور احساساتی است و وقتی قلبش شکسته میشود، مثل سیل اشک می ریزد و چنان نگاه ستمدیده و سرزنش آمیزی به شما می اندازد که گویی خرگوشی رابه هنگام شیر دادن به بچه هایش کشته اید.

دختر متولد اسفند گاهی اوقات دستخوش این توهم میگردد که دراین دنیای پر آشوب فاقد هر نوع وسیله دفاعی و حفظ بقا می باشد، در اثر یک چنین توهمی ناامیدی سراسر وجود او را در بر می‌گیرد و وظیفه شما خواهد بود که به وی بفهمانید ذکاوت اعجاب انگیز ای که طبیعت به وی داده است و نیروی عجیبی که در جلب نظر دیگران دارد، حربه های قاطعی می باشند که در معرض او هستند و می‌تواند با اتکاء به انها گلیم خود رابه مراتب آسان تر از دیگران از آب بیرون بکشد. مشکل ترین درسی که این دختر باید در زندگی فرا بگیرد، فائق آمدن بر دودلی ها و خجول بودن است.

اگر ترس به اعماق وجود او رخنه کند،‌ تمام روابط او رابا دنیای خارج قطع می سازد و آن وقت این خطر او را تهدید می‌کند که تمام عمر تنها بماند. همیشه ازآن هراسناک است که مورد تعدی و تجاوز دیگران قرار بگیرد و این خود می‌تواند سخت موجب ناراحتی اش بشود .

این جا و آنجا، دختر متولد اسفند طبیعت آسیب پذیر خویش را زیر سرپوش یک شخصیت متکی بخود پنهان می سازد و این میرساند که سخت از بی پناهی دراین دنیا هراسناک است و سخت از بی پناهی دراین دنیا هراسناک و پیوسته ازآن بیم دارد که اگر اسرار قلب رئوف خودرا صادقانه جلوی کسی بازگو کند، مانند گرگ آن را هم بدرد، و شاید به همین دلیل هم باشد که تعداد زیادی از زنان شاعر متولد این ماه سرایندگان اشعاری هستند که دقیق ترین نکات عشقی در آنها بیان شده است.

برای ایشان تنها کسانی که می‌توانند مکنونات قلبی خودرا بدون ترس و واهمه باز کنند، قلم و کاغذ است. حتی شجاع ترین دختران متولد اسفند نیز در دوستی با جنس مخالف از یک دودلی و ترس عظیم رنج می‌برند. این یک قدم به جلو آمدن ها یک قدم به عقب رفتن ها به کلی موجب سردرگمی و گیجی پسران اطراف او نیز میگردد و روابط آنها بیش از پیش مغشوش میشود.

زن متولد اسفند از صمیم قلب به کودکان خود عشق می ورزد اما هرگز به ایشان اجازه نمیدهد به گوشه خاص شما قدم بگذارند. بخش بزرگی از قلب او ازآن شما است و هیچ کس را یارای دخول به آن نیست.

او فرقی بین بچه های خود نمیگذارد اما به آنکه قدری زشت تر، ظعیف تر و شکننده تر است، اندکی بیشتر می‌رسد. مادر متولد اسفند بی شک بهترین مادر دنیا است، چون هیچ موجودی به اندازه او علت خجالت های پسر کوچولو و درد عظیم عشق های زودگذر دخترنوجوان خودرا درک نمی‌کند. او حاضر است همه ی چیز زندگی خویش را فدای کودکان خود کند و مخصوصا سعی بر آن دارد که مانع محرومیت کشیدن ایشان از چیزهایی بشود که خود در دوران کودکی از آنها محروم بوده است.

گذشت و چشم پوشی او ممکن است قدری بیش از حد لزوم باشد. انضباط رابه سختی میتواند مرعی بدارد و این نقطه ضغفی است که گاهی اوقات تا حد بی توجهی پیش میرود و موجب بدبار آوردن کودکان می‌گردد. طبیعی است که دریک چنین مواردی این وظیفه پدر است که نظم شدیدتری نسبت به کودکان خود به موقع اجرا بگذارد.

زن متولد اسفند ترجیح می دهد که شما نان آور خانواده باشید و او زن خانه باقی بماند. بکار شما کاری نخواهد داشت و به وی مربوط نیست که از کجا پول در می آورید، و اگر از نظر مالی با مشکلی مواجه شدید، فقط وقتی به کمک شما خواهد آمد که واقعا به بن بست رسیده باشید. سر به هوایی او در خرج و دخل منزل را چندان جدی نگیرید زیرا همانگونه که گفته شد. تا آخر ماه کسری نخواهد آورد.

شاید باور نکنید، اما او پیوسته از نیروی عجیبی الهام میگیرد. سیاره نپتون لحظه ای چشم از او بر نمی دارد و هر وقت لازم باشد، با قدرت وارد عمل میگردد و راه و چاه رابه وی نشان می دهد.

هرگز روز تولد او، سالگرد ازدواج و یا محلی راکه از وی خواستگاری کرده‌اید، فراموش نکنید، زیرا او خیلی بیش از هم جنسان خود زن است و احساساتی و پایبند به خصوصیات خاص خود می باشد

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: