به گزارش خبرگزاری برنا؛ "علی صبور" دبیر هیئت انجمن های ورزشی استان یزد گفت: دوره مربیگری درجه سه دارت به مدت سه روز  با حضور ۳۳ نفر از استان های یزد و کرمان برگزار شد.

او افزود: مدرسی این دوره بر عهده حمیدرضا مومنی مدرس رسمی انجمن دارن کشور و مربی تیم های ملی نوجوانان بود.

صبور ابراز کرد: هدف از برگزاری این دوره تربیت مربی و فراگیری روش های نوین آموزش به مربیان استان برای رشد و توسعه ورزش دارت است.

دبیر هیئت انجمن های ورزشی استان یزد گفت: کمیته دارت هیئت انجمن های ورزشی استان فعال ترین کمیته هیئت است که با برنامه ریزی های مدون در سطح قهرمانی خوش درخشیده است.

صبور بیان داشت: کمیته دارت استان یزد در سالجاری به عنوان اولین کمیته در کشور لیگ برتر استان در همه رده های سنی و دوره مربیگری در جه سه را برگزار کرد.

دبیر هیئت استان افزود: در روز پایانی دوره مربیگری درجه سه دارت کشور از مقام آوران لیگ برتر استان تقدیر شد.

او ابراز کرد: در آینده نزدیک با برنامه ریزی هیئت و کمیته دارت، استان یزد را به قطب ورزش دارت کشور تبدیل می کنیم.

صبور افزود: هیئت انجمن های ورزشی استان یزد دارای ۲۱ کمیته ورزشی و ۸۳ رشته ورزشی است که جزو هیئت های برتر در سطح استان و کشور می باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: