به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، مصطفی پوریانی اظهار کرد: با راه اندازی ایمکاتبه،  انجام مکاتبه‌ها با تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها به سهولت صورت می گیرد.

 وی افزود: شهروندان با ایجاد سامانه مکاتبات الکترونیکی بدون مراجعه حضوری به ادارات و دستگاه‌ها درخواست‌های خود را از این طریق در تمام نقاط استان پیگیری می کنند.

پوریانی تصریح کرد: فرآیند ارایه خدمات در شبکه  ایمکاتبه شامل پذیرش درخواست، ثبت درخواست در سامانه، ارایه کد رهگیری، پیگیری درخواست از دستگاه‌ها، اطلاع رسانی به متقاضی، ارایه پاسخ با کدملی و کد رهگیری است.

مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت تصریح کرد : با عنایت به استمرار  ویروس کروناو لزوم رعایت بهداشت وپیشگیریهای لازم در جهت جلوگیری از انتقال این ویروس  شهروندان در استان  می توانند مکاتبات خود را از طریق ادرس زیرHttp://emokatebe.irانجام دهند .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: