به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز وبه نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان البرز، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی ازمنطقه شهر جدید هشتگرد، شهر جدید کل محدوده باغ شهر، شهرجدید خیابان شریعت،شهر جدید خیابان شبدیز 1 و2 ،خیابان شباهنگ 1و 2 ،شهرجدید خیابان شریعت شرقی ،شادمان،شهر جدید خیابان شریعت شمال ،خیابان شب بو شاهد 1و2 را در روز دوشنبه 4 اسفند ماه  1399 از ساعت8 صبح الی 17 قطع  نماید.

لذا از ساکنین محترم درخواست می گردد تمهیدات لازم را پیش بینی نمایند. بدیهی است پس از پایان عملیات نسبت به وصل مجدد گاز مشترکین اقدام لازم معمول خواهد گردید.

شایان ذکر است به منظور رعایت کامل مسائل ایمنی در زمان وصل گاز حضور ساکنان در محل سکونت الزامی است. در صورت نیاز، مشترکین می توانند با شماره تلفن 194 مرکز امداد گازرسانی تماس حاصل نمایند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: