به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، این نشست که به مناسبت هفته جوان برگزار شد، به صورت گفتگو محور و تعاملی و با هدف بیان دغدغه های مهم سازمان های مردم نهاد و همچنین بررسی فعالیت های مشترک و چگونگی استفاده از ظرفیت جوانان در پارلمان کشور و رهگیری طرح ها و ایده های نوین جوانان تشکیل و پیگیری شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: