به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان ؛ رضاییان روز پنج شنبه در نشست با  تعدادی از جوانان و جمعی از روسای هیات های ورزشی پلدختر که به مناسبت هفته جوان برگزارشده بود در خصوص انتقادهای اخیربه بحث تبدیل شدن  معمولان به شهرستان ،اظهارکرد:طوایف همیشه وحدت داشته ومتمرکزهستند واین بحث نمی تواند روی وحدت مردم وطوایف  منطقه تاثیری منفی بگذارد؛زیرا طوایف بالاگریوه تعریف شده اند و عقبه  بسیاری از طوایف بالاگریوه وپلدختردر حال حاضر درخرم آباد  مرکز استان ودیگر مناطق وقومیت ها  ساکن هستند که  روی وحدت مردم وطوایف منطقه نیز تاثیرمنفی نداشته است لذا شهرستان شدن معمولان نیز تاثیری نخواهدگذاشت.

 او با بیان اینکه  شهرستان شدن معمولان باعث توسعه منطقه خواهد شد، تصریح کرد: به عنوان کسی که با وظایف وزارت کشور آشنا هستم یقینا  این تبدیل شدن کار موثری است وتوفیق دارد چون  بستر لازم جهت حل یکسری برنامه ها وشاکله ها برای معمولانی که محرومیت ومشکلاتی دارد  فراهم می شودوهمچنین  مسیر خدماتی برای شهروندان کوتاه خواهدشد.

رضاییان گفت: امیدواریم دولت و وزارت کشوراقدام کند و قواره ای را که به پلدختر داده است به معمولان هم بدهد ویقینا در این راستا  وحدت رویه وتمرکز هم لحاظ می شود.

فرماندار پلدختر با بیان اینکه نگاه ما   در زمینه شهرستان شدن معمولان  به سمت ایجاد فاصله نیست وهیچ  فاصله ایجاد نمی شود،خاطر نشان کرد:  اقدام شهرستان شدن معمولان با  نگاهی  اثر گذار انجام شده است.

رضاییان یادآورشد: باتوجه به اینکه بحث تبدیل معمولان به شهرستان در دولت  نهایی شده  است وطی  آینده نزدیک مصوب می شود امیدواریم در همین دولت  به نتیجه برسد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: