به گزارش برنا ؛ فقط شهر ماه نشان در استان زنجان تا 14 فروردین 1400 آبی کرونایی است و به جز زنجان و ابهر که نارنجی کرونایی هستند ، بقیه مناطق استان زرد کرونایی است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: