سخنگوی مجمع ملی، در گفت و گو با خبرنگار برنا گفت: کمیته تدوین آئین نامه برگزاری انتخابات بازرسین مجامع استانی تشکیل و اعضای این کمیته با رای اعضای هیئت مدیره در چهارمین جلسه رسمی مجمع ملی انتخاب شدند.

وی افزود: بر این اساس ترکیب اعضای کمیته تدوین آیین نامه برگزاری انتخابات بازرسین مجامع استانی به شرح ذیل است:

دونفر از اعضای هیئت مدیره مجمع ملی با انتخاب اکثریت اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره (ریاست کمیته بر عهده رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی نائب رئیس هیئت مدیره خواهد بود)

دبیرکل (به عنوان دبیر کمیته)

یک نفر از بازرسین اصلی مجمع با انتخاب اعضای هیئت مدیره

دو نفر از اعضای مجمع عمومی هیئت نمایندگان به انتخاب هیئت مدیره

دو نفر از اعضای هیئت مدیره مجمع ادوار به انتخاب هیئت مدیره

حسینی تصریح کرد: مطابق اساسنامه مجمع ملی در خصوص آئین نامه اعضای کمیته تدوین آئین نامه بازرسین به شرح ذیل می باشد:

مطابق ردیف ۱:

آقای مرتضی براهویی و خانم ساراسادات حسینی  به عنوان دو عضو شورای مرکزی به عضویت این کمیته در آمدند.

مطابق ردیف ۲:

آقای امید نیازپور به عنوان ریاست کمیته به عضویت این کمیته درآمد.

مطابق ردیف۳:

راشد پرستار به عنوان دبیر کمیته به عضویت این کمیته درآمد.

مطابق ردیف ۴:

آقای متین نجارزاده به عضویت کمیته درآمد

مطابق ردیف ۵:

آقای صالح جهانگرد و خانم تکتم سیدابادی به عضویت کمیته در آمدند

مطابق ردیف ۶:

آقایان محسن انصاری وعلی یزدان پناه به عضویت کمیته در آمدند.

او در پایان عنوان کرد: امیدواریم در ابتدای اردیبهشت ماه بتوانیم بصورت همزمان در تمامی استانها شاهد برگزاری انتخابات بازرسی مجامع استانی باشیم.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: