به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ امان الهی دراین خصوص به خبرنگاران ،اظهار کرد:این مسابقات   باحمایت وتوسط  شرکت پلیمر خلیج فارس در ماه مبارک رمضان بارعایت پروتکل های بهداشتی ودر سه قسمت پرتاب ها ،پرش ها و دوهای نیمه  استقامت در سه هفته مختلف  برگزارمی شود.

او با بیان اینکه این مسابقات تحت عنوان جام خلیج فارس ویادواره کنگره ملی 6300شهید استان لرستان در شهرستان خرم آبادبرگزارخواهدشد ،افزود: حداکثر افراد شرکت کننده در هر قسمت 30 نفر خواهد بود .

مدیرکل ورزش وجوانان لرستان با بیان اینکه مسابقات  بعد از  افطار ماه مبارک رمضان برگزار می شود،خاطر نشان کرد: امیدواریم شرایط کرونایی اجازه دهد که شاهد برگزاری  این مسابقات در استان باشیم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: