به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، اسدالله حیدری با اشاره به برنامه واکسیناسیون بخشی از جامعه هدف بهزیستی اظهار کرد: نظر به اهمیت موضوع پیشگیری از زنجیره انتقال در مراکز تجمعی بهزیستی با تلاش شبانه روزی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت و درمان استان ضمن پیگیری های مکرر اداره بهزیستی طرح واکسیناسیون بیماری کرونا در مراکز تحت نظارت حوزه توانبخشی این اداره کل پایان یافت.

مدیرکل بهزیستی البرز گفت: مرحله دوم واکسیناسیون در تاریخ ۲۹اردیبهشت ماه به پایان رسید که طی این مرحله در مجموع ۲۳۹۸ نفر که شامل ۱۷۵۱ نفر از مددجویان مقیم و ۶۴۷نفر از کارکنان مراکز در برابر ویروس کرونا واکسینه شدند. این تعداد شامل ۶۴۵ مددجوی ذهنی، ۸۷۷ اعصاب و روان مزمن، ۲۸ مددجوی دارای معلولیت جسمی، ۲۰۱ سالمند می باشد.

این مسئول تصریح کرد: طرح واکسیناسیون کرونا تا کنون برای ۳۷۶۹نفر از مددجویان مقیم در مراکز بهزیستی البرز به طور کامل انجام پذیرفته است و این افراد ۲ دوز از واکسن را دریافت کردند که جمعاً در ۵۴ مرکز ساکن بودند واکسیناسیون کرونا انجام گرفت.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: