به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، علی‌اصغر مونسان در نامه‌ای به محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان رضوی نوشت: در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۱ هیات وزرا، بند «ج» از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آئین‌نامه حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیات وزیران، مراتب ثبت ۱۵ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به شرح زیر، پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، اعلام می‌ شود:

منتخبی از قرآن به خط ابراهیم سلطان تیموری (شماره اموالی: ۴۱۴)، شماره ثبت: ۱۶۵۰، مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶،

قرآن به خط عبدالله طباخ هروی (شماره اموالی: ۱۵۲)، شماره ثبت: ۱۶۵۱، مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶،

قرآن مترجم مشهور به قرآن قدس (شماره اموالی: ۵۴)، شماره ثبت: ۱۶۵۲، مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶،

اوراقی از قرآن بایسنقری (شماره اموالی: ۹۸)، شماره ثبت: ۱۶۵۳، مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶،

قرآن منسوب به خط حضرت علی (ع) (شماره اموالی: ۱)، شماره ثبت: ۱۶۵۴، مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶،

پایه شمعدان دارالشفاء حرم مطهر حضرت رضا (ع) (شماره اموالی: ۱۶۹)، شماره ثبت: ۱۶۵۵، مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶،

ضریح فولادی جوهری حرم مطهر حضرت رضا (ع) (شماره اموالی: ۹۲۰۵۱۱۰)، شماره ثبت: ۱۶۵۶، مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶،

درچوبی مسجد بالاسر حضرت رضا (ع) (شماره اموالی: ۹۳۰۶۵۴)، شماره ثبت: ۱۶۵۷، مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶،

سنگ مقام حضرت رضا (ع) (شماره اموالی: ۵۴)، شماره ثبت: ۱۶۵۸، مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶،

سنگاب خوارزمشاهی حرم مطهر حضرت رضا (ع) (شماره اموالی: ۲۱)، شماره ثبت: ۱۶۵۹، مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶،

قدیمی‌ترین درچوبی حرم مطهر حضرت رضا (ع) (شماره اموالی: ۱۲۶۵ الف)، شماره ثبت: ۱۶۶۰، مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶،

کتیبه‌های مشبک طلا مزین به سوره انسان نصب شده بر ضریح مطهر حضرت رضا (ع) (شماره اموالی: ۹۲۰۵۱۱)، شماره ثبت: ۱۶۶۱، مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶،

کتیبه‌های طلای صندوق مرقد مطهر حضرت رضا (ع) به خط علیرضا عباسی (شماره اموالی: ۹۲۰۵۵۷)، شماره ثبت: ۱۶۶۲، مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶،

محراب کاشی زرین‌فام پیش روی مبارک حضرت رضا (ع) (شماره اموالی: ۱۹۰۳۳)، شماره ثبت: ۱۶۶۳، مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶،

سکه ولایتعهدی حضرت رضا (ع) ضرب نیشابور (شماره اموالی: س ۱۰۸۹ ر)، شماره ثبت: ۱۶۶۴، مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶،

محل نگهداری این ۱۵ اثر در  موزه آستان قدس رضوی در استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، شهر مشهد، حرم مطهر امام رضا (ع) است.

 

مونسان همچنین در نامه مشابه دیگری به استاندار خراسان رضوی مراتب ثبت ملی ۴ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی دیگر را به شرح زیر ابلاغ کرد:

منشآت به خط تعلیق خواجه اختیار منشی گنابادی (شماره اموالی: ۷۰۳.۸۷۵۵)، شماره ثبت: ۱۶۶۵، مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ که در موزه مفاخر و نفایس دانشگاه فردوسی در استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، شهر مشهد، خیابان وکیل‌آباد، دانشگاه فردوسی نگهداری می‌شود

کاسه سفالی منقوش تپه دامغانی سبزوار (شماره اموالی: ۲۵)، شماره ثبت: ۱۶۶۶، مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶،

مهر سفالی تپه دامغانی سبزوار (شماره اموالی: ۱۱۱)، شماره ثبت: ۱۶۶۷، مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶،

مهر سنگی استامپی تپه دامغانی سبزوار (شماره اموالی: ۵۲۸)، شماره ثبت: ۱۶۶۸، مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶،

محل نگهداری این سه اثر در موزه بزرگ خراسان. استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، شهر مشهد، بوستان کوهسنگی  است.

 

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: