به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، مرحله استانی چهل و چهارمین دوره مسابقات قران کریم خراسان رضوی از ۲۰ تا ۲۵ شهریور ماه در بخش آقایان با حضور ۳۶۴ نفر و در بخش بانوان با حضور ۱۶۸ نفر به مرحله استانی در رشته های حفظ کل، ۲۰، ۱۰ و ۵ جزء، قرائت تحقیق و قرائت ترتیل و اذان برگزار شد و با معرفی نفرات برتر در هر رشته به کار خود پایان داد.

بنابراین گزارش در رشته حفظ کل قرآن کریم محمد خاکپور از مشهد رتبه اول، داود خلوصی از مشهد رتبه دوم و حسام فیوضی از شهرستان تربت حیدریه رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.

در رشته حفظ 20 جز قرآن کریم به ترتیب سعید قره داشی، حسن حسین زاده و سیدحمیدرضا جاوید شفیعی هر سه از مشهد مقدس رتبه های اول تاسوم این رشته از مسابقات قرآنی را کسب کردند.

سیدمهدی سجادی، محمد کمالی رستگار و حسنعلی احمدی مقدم سه متسابق از شهر مشهد هستند که در رشته حفظ ۱۰ جز قرآن کریم به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

در رشته حفظ ۵ جز قرآن کریم، محمد تفضلی نژاد از مشهد، مصطفی سلیمان پور از شهرستان تایباد و حسن محمدزاده از مشهد به عنوان نفرات برتر این رشته معرفی شدند.

 نفرات برتر رشته قرائت قرآن کریم نیز هادی اسفیدانی از مشهد، حمید حق طلب از  مشهد و پیمان کاظمی از شهرستان کاشمر هستند.

در رشته ترتیل قرآن کریم، سیدحامدحسینی از مشهد، علی ابراهیمی از شهرستان سبزوار و سلمان حصاری از شهرستان نیشابور به ترتیب رتبه های اول تاسوم این رشته از مسابقات قرآنی را کسب کردند.

حسین اسدیان از شهرستان تربت حیدریه، بهروز ساعد از شهر مشهد و محمد آزادیان از شهرستان تربت حیدریه در رشته اذان به عنوان نفرات اول تا سوم معرفی شدند.

در بخش بانوان نیز در رشته حفظ کل قرآن کریم، رویا فضائلی و سیده سمانه محروقی هر دو متسابق از شهر مشهد رتبه های اول و دوم را کسب کردند و مریم پور واعظیان شرقی از شهرستان نیشابور رتبه سوم این رشته از مسابقات را بدست آورد.

در رشته حفظ ۲۰ جز قرآن کریم، علیه مهدوی نیا و فاطمه دروگر از شهر مشهد و مریم محمود آبادی از شهرستان نیشابور به ترتیب موفق شدند جایگاه اول تا سوم این رشته از مسابقات را از ان خود کنند.

زهره عشقی، حکیمه بالال و مهدیه ظریفیان طاهری، ۳ متسابق مشهدی نیز عنوان نفرات اول تا سوم رشته حفظ ۱۰ جز قرآن کریم را به خود اختصاص دادند.

در رشته حفظ ۵ جز قرآن کریم: الهه سرافرازی از شهرستان تربت جام  نفر اول، مرضیه  عباسی از مشهد نفر دوم و زهرا اصغری از مشهد نیز به عنوان نفر سوم این رشته از مسابقات قرآنی معرفی شدند.

 فاطمه زهرا ندافی از شهرستان گناباد، مرضیه میرزائی پور از مشهد و آمنه محمدی شادان از مشهد نیز به ترتیب عنوان نفرات اول تاسوم رشته قرائت تحقیق مشخص شدند.

عناوین برتر رشته قرائت ترتیل قرآن کریم به ترتیب به سیده معصومه حسینی آقا ملکی از مشهد، نسرین جوانبخت دیزاوندی از شهرستان قوچان و سمیه خاتمی نسب از شهرستان نیشابور رسید.

یادآور می شود: چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی به دلیل پیشگیری از شیوع بیماری کرونا به صورت مجازی برگزار شد.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: