به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، مهدی عسگری در قامت نماینده مجلس در روز نوجوانِ امسال در حرکتی شایسته دست به اقدامی جالب زد و با حضور در یکی از کافه های شهر کرج با تعدادی از نوجوانان دیدار کرد.

بدون شک این اقدام نماینده جوان در شرایطی که موج بی اعتمادی و فاصله بین مردم به‌خصوص جوانان با برخی مسئولین در سال های اخیر به راه افتاده ، یک اقدامِ قابل توجه و تابوشکنانه به حساب می‌آید و لازم است در طول سال به‌مناسبات مختلف شاهد استمرار آن از سوی سایر مسئولین نیز باشیم.

اما اگر کمی بخواهیم از تعریف و تمجید از این اقدام آقای نماینده بگذریم و جدی تر موضوع را دنبال کنیم، این سوال مطرح می شود که چرا بدون اطلاع رسانی این نشست برگزار شد؟ نوجوانان حاضر در جلسه با کدام اطلاع قبلی به دیدار نماینده مجلس رفتند؟

آیا باید بپذیریم که دختران حاضر در جلسه دخترانِ تمام اقشار مردم بودند یا عده ای خاص مهمان این ضیافت بوده‌اند؟

به هر حال بین انبوهی از اخبار منفی و اتفاقات ناخوشایند ترجیح می‌دهم اینبار کمی خوشبینانه به ماجرا نگاه کنم و دیدار صمیمی نماینده مردم با مردم را به فال نیک بگیرم. حقیقتا از بس گفتگو و چهره به چهره شدن مردم با مسئولین را ندیده ام که از این اتفاقات عادی به وجد می آیم!

آقای عسگری؛ دمتان گرم که بین تمام مشغله هایتان وقتی را برای نوجوانان شهر در نظر گرفتید و پای درد و دل های آنان نشستید. ما می‌گوییم هیچ گونه شوآف یا نمایشی در کار نبوده و دخترانِ طبقه کارگر و راننده و نانوا و ... هم در این جلسه با شما صحبت کرده اند.

اما اگر قرار بر استمرار گفتگو بین شما و مردم با این کیفیت باشد باید  قول بدهید که مطالبات خلق الله را بعد از بیرون آمدن از کافه هم دنبال کنید، ما هم قول می دهیم که کاری با عدم اطلاع رسانی و سوال های دیگر نداشته باشیم.

همچنین قول می‌دهیم نگذاریم که صدای پسران دغدغه مند در بیاید و حرف از سربازی و کار و اشتغال و بسیاری مسائل دیگر بزنند.

آقای عسگری، شما فقط پیگیر باشید.

 

نویسنده: سعید فغانی

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: