به گزارش خبرگزاری برنا از غرب تهران، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهرصفادشت به ریاست پیری و با حضور اعضای شورای شهر و شهردار درسالن جلسات شهید خرقانی شورای اسلامی شهر صفادشت تشکیل شد.

1394.06.10-کمیسیون-برنامه-وبودجه-1

دراین جلسه نامه های شهرداری صفادشت مربوط به مسایل مالی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسات بعدی موضوع کمک های مالی شهرداری به اماکن عمومی، احداث سوله ورزشی وموضوع حسابرسی سال ۱۳۹۳ درجلسات بعدی، پس از مطالعه گزارش حسابرس توسط اعضاء کارشناسی ترمورد بررسی قرارگیرد.