به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ، هراتی مدیر آبفا روستایی شهرستان ری گفت : با حضور مهندس محمدی رییس اداره درآمد و مشترکین آبفا استان تهران در شهرستان ری ، ضمن آشنایی با کارکنان و پیمانکاران مشترکین و نحوه عملکرد آنان، مشکلات حوزه مشترکین به تفضیل شرح داده شد.

وی ادامه داد : در این نشست همچنین نحوه عملکرد این امور در حوزه مشترکین و درآمد مورد تقدیر قرار گرفت و مهندس محمدی جهت رفع مشکلات و کمبودهای موجود و پیگیری مطالبات پیمانکاران شهرستان ری قول همکاری دادند و در زمینه رفع ایرادات سیستمی نیز همکاری لازم را با همکاران این امور به عمل آورند.