به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ،"محمد محمدی نژاد" فرماندار پیشین  رومشکان بعنوان فرماندار جدید ازنا منصوب شد.

برپایه این گزارش این انتصاب در ادامه جابجایی های استاندار لرستان در حوزه فرمانداریهاصورت می گیرد که برمبنای آن محمدی نژاد فرماندار پیشین رومشکان بعنوان فرماندار جدید ازنا معرفی شد.

محمدی نژاد  پیش از این تا۳۰مهرماه امسال فرمانداری رومشکان را بر عهده داشت واسدعبدالهی فرماندار قبلی ازنانیز  بعنوان فرماندار خرم آباد معرفی شده بود.

نورالدین درمنان از چگنی به پلدختر و از پلدختر به رومشکان ،قدرت اله ترابی نژاد از معاونت فرمانداری خرم آباد به فرمانداری پلدختر و از پلدختر به فرمانداری چگنی و میرزایی اصل از فرمانداری الیگودرز به مدیرکلی انتظامی _امنیتی استانداری و جهانیان از مدیرکلی انتظامی _امنیتی به فرمانداری الیگودرز از جمله مقامات وفرماندارانی بوده اند که جابجا شده اند.

لازم به ذکر است پیش از این قرار بود که ماشالله نعمتی از فرمانداری دورود راهی فرمانداری ازنا شود که این موضوع منتفی شده است.

بنا به گفته برخی از منابع ،اخباری مبنی بر جابجایی فرمانداری دورود و نورآباد وجود دارد که این اخبار هنوز تایید نشده است.

برخی تحلیل گران این جابه جایی ها رابه خاطر نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی می کنند.