به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، جمال انصاری رییس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: یکی از رویکردهای مناسب برای تحقق اقتصادمقاومتی رویکرد استراتژیک است که در آن نقاط ضعف و تهدیدزای اقتصاد تحلیل و مؤلفه های اقتصادمقاومتی استخراج می‌ شود.

وی ادامه داد: لازمه چنین اقتصادی رویکردهای عالمانه و دانش محور است که با اتکا بر منابع داخلی صورت می گیرد البته در این میان باید فعالیت های موسسات و شرکت های دانش بنیان مورد توجه قرار گرفته و برجسته شود بنابراین توسعه‌ شرکت های دانش بنیان یکی از راهبردهای مهم و اثرگذار برای تحقق اقتصادمقاومتی است.

رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: اصطلاح اقتصادمقاومتی در سال های اخیر توسط مقام معظم رهبری مطرح و سپس به مفهوم رایج مباحث اقتصاد سیاسی تبدیل شد و صاحب نظرانی با رویکردهای گوناگون در این حوزه اظهار نظر کرده اند.

انصاری ادامه داد: برخی با ادبیات علم اقتصاد، برخی با ادبیات اقتصاد اسلامی و برخی نیز نقش مؤلفه های حوزه های فرهنگ و سیاست را در شکل گیری اقتصادمقاومتی مورد بررسی قرار داده اند.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط طرح اقتصادمقاومتی، به نظر می رسد که یکی از رویکردهای مناسب برای تحقق اقتصادمقاومتی رویکرد استراتژیک است در واقع برای اینکه راهکارهای مناسبی برای توسعه‌ اقتصادمقاومتی داده شود، ضروری است که پس از تعریف مفهومی اقتصادمقاومتی، نقاط ضعف و تهدیدزای آن مورد تحلیل واقع شود و مؤلفه های اقتصادمقاومتی استخراج گردد و در مرحله‌ بعد، راهبرد خاصی برای تبدیل این نقاط ضعف به قوت و تبدیل تهدیدها به فرصت تبیین شود.

انصاری خاطرنشان کرد: از ابتدای مطرح شدن اصطلاح اقتصادمقاومتی، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی های گوناگون به تبیین این مفهوم پرداخته اند.

وی افزود: ایشان معنای اقتصادمقاومتی را چنین بیان نموده اند: «اقتصادمقاومتى معنایش این است که ما یک اقتصادى داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادى در کشور محفوظ بماند، هم آسیب‌ پذیرى‌ اش کاهش پیدا کند؛ یعنى وضع اقتصادى کشور و نظام اقتصادى جورى باشد که در مقابل ترفندهاى دشمنان، که همیشگى و به شکل هاى مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند.».

این مقام قضایی توضیح داد: همچنین ایشان در جای دیگر این مفهوم را چنین معنا می کنند: "اقتصاد مقاومتى فقط جنبه‌ نفى نیست، این جور نیست که اقتصادمقاومتى معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهاى تدافعى باشد. نه، اقتصادمقاومتى یعنى آن اقتصادى که به یک ملت امکان و اجازه می دهد که حتى در شرایط فشار هم رشد و شکوفایى خودشان را داشته باشند".

انصاری تصریح کرد: اقتصادمقاومتی به معنای اقتصاد تدافعی یا ریاضتی نیست، بلکه در حقیقت نوعی اقتصاد و برنامه ریزی تعاملی مبتنی بر راهبرد استفاده از تهدید به عنوان یک فرصت است.

وی توضیح داد: حال باید دید زمینه ها و نقاط آسیب پذیر و زمینه ساز تهدید چیست و چگونه و با چه راهبردی می توان این تهدیدها را به فرصت تبدیل نمود و به عنوان فرصتی برای اصلاح یا حتی جراحی اقتصادی استفاده کرد و در عین رفع تهدیدها، به رشد و شکوفایی اقتصادی نیز دست یافت.

رییس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: اقتصادمقاومتی با چنین رویکردی نیازمند تولید است و تولید نیز بستر اشتغال را فراهم آورده و رشد و رونق اقتصادی را رقم خواهد زد.

انصاری یادآور شد: امروز باید تولید و اشتغال حرف اول و آخر را در عرصه اقتصاد کشور بزند و همه توان کشور به این سمت برود که چنین رویکردی بستر خدمت هر چه بیشتر را برای کشور رقم می زند.