به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ هویت یکی از اجساد یافته شده متعلق به " ناصر اکبری " ودیگری متعلق به مهشید جان محمدی ازبانوان  کوهنورد عضو گروه است.

 گفتنی است؛ دو زن کوهنورد نیز در بین تیم 14نفره کوهنوردی مشهد در صعود به قله کول جنون اشترانکوه حضور داشته اند.

برپایه این گزارش؛ تعداد  کوهنوردان جانباخته  تا این لحظه به6 نفر رسیده است وتلاش ها برای یافتن 3 کوهنورد مفقود شده  دیگر همچنان ادامه  دارد.