خبرگزاری برنالرستان -گروه ورزشی:کرواسی از سد انگلیس گذشت؛کرواسی، انگلیس را شکست داد. کرواسی به بازی فینال جام جهانی رسید؛ اسم ها، دیگر یکه تازی نمی کنند.

بلژیک، برزیل را شکست داد؛ دست یابی به قدرت و کار تیمی، اکتسابی است؛ذاتی نیست.

اگر فقط اسم و نام، قدرت می آورد الان ایتالیا هم در رقابت معتبر جام جهانی حضور داشت.

دوره پسا مدرن، دوره گذار از کلان روایتهاست. عصر گذار از اسم به تلاش تیمی. دوره گذار از نامهای بزرگ به کارهای بزرگ.

بلژیک به رده بندی رفت؛  این تیم  یک کار بزرگ کرد و اگرچه   نام و عنوانش، به اندازه برزیل نیست اما قدرت، اکتسابی است ومحصول  برنامه ریزی و تلاش گروهی.

کرواسی انگلیس را شکست داد؛ نامهای بزرگ، روی کاغذ ماندند. ایتالیا حتی نتوانست به این رقابتهای معتبر راه یابد.

مهم نیست اسم تیم، کوچک است یا بزرگ. مهم، تلاش و کار تیمی است. هرکه تیم تر و گروه تر باشد موفق تر است.

قائم به کار گروهی بودن، جایگزین قائم به شخص و ستاره بودن شده است.

آیا آرژانتین، ستاره نداشت؟ چرا حذف شد؟

گذار از عنوان و اسم شروع شد. نه الان. بلکه زمانی که تیم یونان تا قهرمانی اروپا پیش رفت.

قداست اسم ها شکست. اسم و عنوان، پیروزی نمی آورد؛ انضباط تیمی مهم است؛ تیم بودن و کار گروهی اهمیت دارد و حس اعتماد به نفس.

عصر اسم ها به پایان رسیده است.

 کرواسی، حالا در بازی فینال حضور دارد.

برزیل، آرژانتین، انگلیس و البته ایتالیا در خانه، فوتبال کرواسی را تماشا می کنند!

 

یاداشتی از شهرام شرفی