به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ غروب روز جمعه  بازی فینال مسابقات بسکتبال کشوری جوانان رده بندی  C به میزبانی خرم آباد  برگزار شد که تیم سمنان با بهره گیری از بازیکنانی خوش تکنیک دربرابر تیم یکدست و متحد لرستان مغلوب شد.

تیم جوانان لرستان باکسب این پیروزی قهرمان سید C کشوری شدند و کاپ قهرمانی را درلرستان نگه داشتند وهمچنین   جواز ورود به سیدB مسابقات قهرمانی کشوری جوانان را در سال آینده کسب کردند.