به گزارش خبرگزاری برنا؛ داوود فتحعلی بیگی در دومین سوگواره سودای عشق در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز افزود: این هنر پر از نشانه است، ذره ذره مبانی شبیه خوانی و تعزیه خوانی ریشه دار است و حق نداریم بدون اطلاعات لازم آن را دستکاری کنیم.
وی در عین حال هنر تعزیه را مظلوم توصیف کرد و گفت: اگر سال ها پیش شبیه خوانان شهر به شهر و روستا به روستا نمی گشتند و اجرا نمی کردند، امروز دیگر چیزی از این هنر باقی نمی ماند.
فتحعلی بیگی ادامه داد: نیاز است تا همت کنیم تشکلی برای تعزیه خوانان شکل گیرد، پیشکسوتان به جوانان آموزش بدهند و با انتقال درست این هنر به نسل جدید برای حفظ آن کوشا باشند.
هنر تعزیه سالهاست که در استان البرز به خوبی پیش می رود و این خطه مهد تعزیه ایران زمین نام گرفته است بطوریکه ابتدایی ترین نسخ تعزیه در ایران به منطقه برغان (روستایی در نزدیکی کرج )تعلق دارد. 
نسخ تعزیه در دوران قاجار را آیت الله محمدتقی برغانی نوشتند و به این ترتیب نسخه نویس های دیگری به این هنر پرداخته اند.